Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden bijeenkomst aanpassing veiligheidsbenadering regionale keringen

In de afgelopen jaren is binnen het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK) aandacht besteed aan de aanpassing van de veiligheidsbenadering voor de regionale keringen. Inmiddels zijn de studies afgerond, met als advies om voor verbetering van de toetsmethode meer tijd te nemen om een werkwijze samen stellen die begrijpelijk is en leidt tot plausibele en reproduceerbare resultaten. In de afrondende impact analyse is een werkwijze toegepast waarvan we de resultaten en de ervaringen in deze bijeenkomst graag met jullie willen delen. Ook willen we inhoudelijk nader ingaan op enkele onderdelen van die werkwijze.