Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden bijeenkomst ‘wat kan de dijkbewakingsapp app2c voor jou betekenen?’

In de afgelopen jaren heeft STOWA een dijkwachtapp ontwikkeld en getest. Deze noemen we App2C, ofwel: een 'App to see’. Deze app en een bijbehorend dashboard zijn klaar om door waterschappen gebruikt te worden bij dijkbewaking. Tijdens deze bijeenkomst lichten we het gebruik van de app en het dashboard toe.