Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden symposium krw en de afvalwaterketen

Eind 2027 dienen alle watersystemen in de EU te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Ook dient een aantal rwzi’s daarop te zijn aangepast. Op 17 maart 2023 hebben wij hierbij stilgestaan in het symposium Effluentkwaliteit van de Toekomst in het Hotel de Wageningsche Berg. De grote vraag destijds was welke maatregelen in de afvalwaterketen nog nodig zijn om aan de KRW te kunnen voldoen. Na 1,5 jaar willen wij u op dezelfde inspirerende locatie meenemen in de resultaten van de onderzoeken die we inmiddels hebben uitgevoerd naar de afleiding van de effluenteisen en de maatregelen ten behoeve daarvan.