Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden kennisdag ecologische effecten thermische energie uit oppervlaktewater (teo)

Wat is de ecologische impact van een TEO-installatie op het waterleven? Dat willen waterbeheerders graag weten, zodat ze een goede afweging kunnen maken in wat ze wel of niet toestaan. Vanuit onderzoeksprogramma WarmingUP, STOWA en waterbeheerders, is hierover al veel kennis ontwikkeld. Tijdens deze dag presenteren we deze kennis, schetsen we welke kennislacunes er nog zijn en wat er nodig is om deze op te vullen. Ook blikken we vooruit: welke nieuwe inzichten kunnen we meenemen in de vergunningverlening?