Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden veldbezoek graverij 1: waterkering en watersysteem

Om een goed beeld te krijgen hoe we met gravers in dijken om moeten gaan, organiseert de STOWA een aantal veldbezoeken, met uiteenlopende thema’s. Dit doen we samen met de Zoogdiervereniging. Op 25 januari zijn we te gast bij Waterschap Hunze en Aa's. Het thema is: waterkering en watersysteem.