Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden veldbezoek graverij 2: herstel graverij in keringen

Om een goed beeld te krijgen hoe we met gravers in dijken om moeten gaan, organiseert de STOWA een aantal veldbezoeken, met uiteenlopende thema’s. Dit doen we samen met de Zoogdiervereniging. Op 19 februari zijn we te gast bij Waterschap Hollandse Delta. Het thema is dan: herstel graverij in keringen.