Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden veldbezoek graverij 3: preventieve maatregelen in dijkversterkingen

Om een goed beeld te krijgen hoe we met gravers in dijken om moeten gaan, organiseert de STOWA een aantal veldbezoeken, met uiteenlopende thema’s. Dit doen we samen met de Zoogdiervereniging. Op 4 maart zijn we te gast bij Waterschap Aa en Maas, locatie Ravenstein. Het thema is: preventieve maatregelen in dijkversterkingen.