Skip to main content Skip to main nav

Aanmelden veldbezoek graverij 4: hoogwater

Om een goed beeld te krijgen hoe we met gravers in dijken om moeten gaan, organiseert de STOWA een aantal veldbezoeken, met uiteenlopende thema’s. Dit doen we samen met de Zoogdiervereniging. Op 18 maart vindt het laatste veldbezoek plaats. We zijn dan te gast bij Waterschap Rivierenland. Het thema is: hoogwater.