Kennisdag Inspectie Waterkeringen voor bedrijven #16 'Een natje en een droogje'

Het afgelopen jaar wisselden (extreme) droogte en nattigheid elkaar af. Dergelijke extremen komen door klimaatverandering steeds vaker voor. Drooghouden, daar was Nederland goed in. Nu moeten we ook zorgen dat ons land voldoende nat blijft. Hoe gaan we om met deze veranderingen? En wat betekent dat voor de waterveiligheid? 'Natje en Droogje' is het thema van de Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2019, op 21 maart 2019 in Burgers’ Zoo. Het is een evenement waar jaarlijks meer dan 300 waterkeringprofessionals op afkomen. Wij heten u van harte welkom als deelnemer aan onze bedrijvenmarkt.

Aanmelden bedrijven

We luisteren tijdens deze kennisdag onder meer naar experts uit aanverwante sectoren (waaronder de landbouw) om te horen hoe men daar omgaat met klimaatverandering en hoe de landbouw toch de productie op peil houdt. Ook is er volop gelegenheid de kennis en ervaringen uit te wisselen en nieuwe kennis op te doen.

Tijdens ‘Een natje en droogje’ krijgen de bezoekers antwoorden op vragen als:

  • Hoe kunnen (of moeten) we omgaan met steeds extremere situaties?
  • Wat kunnen we leren van andere sectoren, zoals de landbouw, in geval van droogte?
  • Wat komt er op ons af met de klimaatverandering?
  • Hoe komen we van een geslaagde validatie naar toepassing?
  • Hoe helpen data bij het anticiperen op extremere situaties?

Bedrijvenstand op de Kennisdag

Ook tijdens de 16e Kennisdag Inspectie Waterkeringen is het weer mogelijk om als bedrijf een stand te huren. Bent u hierin geïnteresseerd? U kunt zich hierboven aanmelden. Voor specifieke vragen kunt u een mail sturen naar gerssen@stowa.nl.