Skip to main content Skip to main nav

Kennisdag Zoetwater

Op 27 november 2018 organiseert het Deltaprogramma Zoetwater de zevende Kennisdag Zoetwater. Dit keer staat het thema droogte centraal. Zeer actueel, met het oog op de afgelopen zomer. Wat is de impact van de langdurige periode van droogte? Hoe gingen we hiermee om en welke kennis hebben we toegepast? En niet onbelangrijk: welke lessen kunnen we hieruit trekken voor de verdere ontwikkeling van kennis?

In het Deltaprogramma Zoetwater wordt gewerkt aan de uitvoering van de eerste fase van het Deltaplan Zoetwater en wordt de tweede fase (vanaf 2021) voorbereid. Het gezamenlijk ontwikkelen van kennis is hiervan een belangrijk onderdeel. Daarvoor wordt jaarlijks een kennisagenda opgesteld en ieder half jaar een kennisdag Zoetwater georganiseerd. De kennisagenda bundelt onderzoeken en onderzoeksvragen op zowel landelijk als regionaal niveau. Op de kennisdagen delen wij de onderzoeksresultaten gedeeld en bespreken we ze met alle aanwezige zoetwaterprofessionals.

Deze kennisdag gaat zoals gezegd over droogte. De dag bestaat uit een mix van plenaire presentaties en discussie (ochtend) en interactieve kennisuitwisseling in deelsessies (middag). In de ochtend vragen we diverse partijen in het veld naar hun ervaringen tijdens de afgelopen periode van droogte en hoe ze hierop hebben ingespeeld. Daarbij stellen we de vraag of de droogte ook kennisleemtes heeft blootgelegd: waar zouden we meer van willen weten?

De middag bestaat uit een aantal parallelle en interactieve sessies. Deze sessies gaan in op de bruikbaarheid van nieuwe instrumenten of kennis om (beter) te kunnen omgaan met langdurige periodes van droogte. Hierover willen we graag met elkaar in gesprek gaan!

De organisatie is in handen van Vincent Beijk (Rijkswaterstaat) Rob Ruijtenberg (Stowa) en Rens Baltus (Berenschot).

Aanmelden

Om u aan te melden kunt u een email sturen naar PostbusZoetwater@minienm.nl

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? > Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief