Skip to main content Skip to main nav

Brochure over nieuwe neerslagstatistieken: 'Compleet en actueel beeld van kans op extreme neerslag'

Het KNMI en HKV hebben in opdracht van STOWA een complete set actuele producten opgeleverd voor het bepalen van extreme neerslaghoeveelheden. Waterbeheerders en gemeenten krijgen hiermee optimaal inzicht in de hemelwaterbestendigheid van stad en ommeland. Ook kunnen ze er de effecten van wateroverlastbeperkende maatregelen mee doorrekenen. In deze brochure leest u welke producten zijn opgeleverd en wat de waarde ervan is.

Hoe kwetsbaar is een woonwijk voor extreme neerslag? Hoeveel neerslag kan een polder aan voordat die inundeert? Bij welke neerslaghoeveelheden treedt een beek buiten haar oevers en lopen aangrenzende gronden onder water? Welke maatregelen kunnen we nemen om dat alles te voorkomen, en hoe effectief zijn die? Dergelijke vragen worden steeds belangrijker, nu we door klimaatverandering vaker te maken krijgen met extreme neerslag. Als we deze vragen goed willen beantwoorden, moeten we precies weten hoeveel neerslag we kunnen verwachten. Maar ook of er regionale verschillen zijn, of tussen zomer en winter. Hoe beter waterbeheerders het antwoord op dit soort vragen weten, hoe beter ze zich kunnen voorbereiden op extreme neerslagsituaties.  

Waterbeheerders, maar bijvoorbeeld ook gemeenten, beschikken vanaf nu over een actueel, samenhangend pakket aan neerslagproducten om al deze vragen te beantwoorden. Met de producten krijgen waterbeheerders inzicht in de kans dat er extreme neerslaghoeveelheden vallen en wat die hoeveelheden zijn. Ze kunnen berekenen hoe gevoelig een specifieke plaats of gebied is voor wateroverlast én ze kunnen effecten van maatregelen om dit tegen te gaan analyseren. Bovendien kunnen ze doorrekenen in hoeverre watersystemen ook in de toekomst, bij uiteenlopende klimaatscenario’s, bestendig zijn tegen extreme neerslag. De producten vormen een uitstekende basis voor het uitvoeren van stresstesten voor wateroverlast.

Welke producten zijn opgeleverd?

  • Basisstatistiek
  • Toekomststatistiek
  • Regiostatistiek
  • Gebiedsstatistiek (ook: gebiedsreductiefactor)
  • Neerslagpatronen
  • Neerslagreeksen

Hieronder kunt u de brochure downloaden, maar ook het volledige achtergrondrapport.