Skip to main content Skip to main nav

4 december 2023

10 jaar Climatescan: van overzichtskaartje naar grote internationale interactieve database

Het begon als een overzichtskaartje met Nederlandse onderzoekslocaties van doorlatende verharding en wadi's. Tien jaar later is Climatescan uitgegroeid tot de grootste internationale interactieve database voor klimaatadaptatieve maatregelen.

STOWA was ooit de ‘launching organisation’ van climatescan.nl. Het werd opgezet als onderdeel van het promotieonderzoek van Floris Boogaard, getiteld: ‘Regenwaterkwaliteit en nieuwe monitoringsmethoden van klimaatadaptieve voorzieningen’. Het was een overzichtskaartje waarop je tientallen onderzoekslocaties van doorlatende verharding en wadis terug kon vinden. Het doel van climatescan was, en is nog altijd: voorkomen dat onderzoeksresultaten in een rapport of proefschrift in de kast belanden, maar zorgen dat ze op interactieve manier worden gedeeld. Om internationale kennisuitwisseling over klimaatadaptatie te bevorderen, werd de website in 2014 opengesteld voor iedereen om alles wat met klimaatadaptatie te maken had, te bekijken en zelf toe te voegen: voor onderzoekers maar ook via citizen science.

Specifiek zoeken

Nu 10 jaar later staan er meer dan 11.250 locaties op de kaart, waarvan meer dan 6000 in Nederland. De meeste projecten zijn wadi’s (bio retention/bio swales/raingardens), groene daken en doorlatende verhardingen die door waterberging en infiltratie kunnen bijdragen aan het tegengaan van de effecten van wateroverlast en droogte. Er staan verder maatregelen op over onder meer het tegengaan van hittestress (schaduw door bomen en doeken, pergola’s witte daken), het verbeteren van de waterkwaliteit (filtratie, bezinking en helofytenvelden), regenwatergebruik (van regenton tot grote installaties), biodiversiteit (van insectenhotels tot niet gemaaide graslanden) en maatregelen voor mitigatie en adaptatie (zoals drijvende zonnepanelen en drijvende woningen, bedrijfspanden en vliegvelden). Er zijn meer dan 100 (sub-)categorieën toegevoegd, waarvan de grootste 25 categorieën meer dan 150 klimaatadaptieve maatregelen op de kaart laten zien. Een categorie kan bestaan uit diverse subcategorieën. Zo kun je specifiek zoeken in de categorie ‘doorlatende verhardingen’ (met meer dan 650 Nederlandse locaties) uit ‘waterpassende verhardingen’, ‘half verharding’ en ‘doorgroeibare verhardingen’. Je kunt tevens locaties selecteren waar onderzoek naar klimaatadaptieve voorzieningen heeft plaatsgevonden. Dat zijn er meer dan 200 in Nederland.

Muggenradar

De kracht van climatescan ligt vooral in de locatie van de uitgevoerde maatregelen. Die vertellen je wat waar mogelijk is. Dit kun je zelf verifiëren met kaartlagen die zijn toegevoegd. Meest gebruikte kaarten zijn ‘infiltratiekansen’, ‘bodemsoort’ maar ook ‘muggenradar’. Zo kun je zien dat er geen correlatie bestaat tussen wadi’s en muggen. Dit volgt met name uit de onderzoeken die laten zien dat 99% van de wadi’s binnen twee dagen weer leeg zijn en een mug een incubatie tijd van 7 dagen heeft. Met de beantwoording van deze basisvragen kan klimaatadaptatie versneld worden, aldus initiatiefnemer Floris van den Boogaard.

Ga naar www.climatescan.nl

Onder: de groei van Climatescan over de afgelopen jaren.