Skip to main content Skip to main nav

20 augustus 2020

Aantal corona-meetlocaties rwzi's van 29 naar 80

Het RIVM onderzoekt sinds april rioolwatermonsters van rwzi's op de aanwezigheid van resten van het coronavirus. De afgelopen periode is het aantal meetpunten op rwzi's uitgebreid van 29 naar 80. Dit betekent dat iedere week het rioolwater van ongeveer 10 miljoen mensen in Nederland op het coronavirus wordt onderzocht.

De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op het coronadashboard van de Rijksoverheid. “Zo blijkt rioolwater weer meer dan alleen afvalwater”, zegt Sander Mager, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. “We winnen al energie en grondstoffen terug uit afvalwater. Maar nu kunnen we dus ook de verspreiding van het coronavirus detecteren. Zo dragen we bij aan de bestrijding van het virus.”

De waterschappen nemen de monsters op hun rioolwaterzuiveringsinstallaties en stellen ze graag beschikbaar aan het RIVM. Het coronavirus kan immers worden gedetecteerd via rioolwater en geeft relevante informatie over de verspreiding ervan.

Coronatrend

Het RIVM bepaalt via wetenschappelijke onderbouwing wat nodig is om de coronatrend goed in beeld te brengen. Zij doen de analyses van de rioolwatermonsters en interpreteren de gegevens. Het aantal meetlocaties wordt geleidelijk opgebouwd. Het RIVM, het ministerie en de waterschappen zijn daarover in gesprek.

> Meer informatie op de website van het RIVM

Bron: Unie van Waterschappen