Skip to main content Skip to main nav

08 januari 2020

Adviesteam Dijkontwerp

Het programmabestuur van het HWBP heeft onlangs het Adviesteam Dijkontwerp in het leven geroepen. Het team denkt mee met projecten en daagt projectmedewerkers uit in de toepassing van de waterveiligheidsbenadering en nieuwe kennis.

De focus van het adviesteam op de technisch-inhoudelijke aspecten rond projectaanpak, projectuitgangspunten en specialistische ontwerpvraagstukken. Daarnaast adviseert het adviesteam de programmadirectie HWBP door het beantwoorden van technisch-inhoudelijke vragen vanuit de begeleiding en het leveren van bijdragen aan bijv. reviews en de ingangstoets. Het gaat om onafhankelijk, snel, specialistisch, integraal en multidisciplinair advies, gericht op handelingsperspectief voor versterkingsprojecten.

Opgebouwd
De komende maanden wordt het Adviesteam Dijkontwerp verder opgebouwd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen en het netwerk van het Kennisplatform Risicobenadering KPR. Voor de continuïteit werkt een deel van de voormalig KPR-adviseurs voor het adviesteam. Projecten kunnen nu al bij het adviesteam worden ingebracht. De komende maanden zal het team worden versterkt en de werkwijze worden doorontwikkeld, zodat het snel een hoogwaardige bijdrage kan leveren aan een waterveilig Nederland. 

Parallel aan de introductie van het adviesteam loopt vanuit het Kennis en Kunde Platform een traject om de kennisopbouw bij de waterschappen te versterken. Naast het geven van projectadvies deelt het adviesteam daarom ook de rode draden die het team in haar advieswerk signaleert, met vertegenwoordigers van het Kennis en Kunde Platform (KKP), maar ook met professionals die zijn betrokken bij instrumentontwikkeling (BOI) en kennisontwikkeling.

Het adviesteam werkt in opdracht van een begeleidingsgroep voor de Alliantie hoogwaterbescherming en wordt gefinancierd vanuit de dijkrekening. De begeleidingsgroep wordt gevormd door de directeuren van STOWA, programmadirectie HWBP en Rijkswaterstaat.

Leiding
Marieke de Visser (Rijkswaterstaat) en Marten Hoeksema (Waterschap Vallei en Veluwe) zullen het Adviesteam Dijkontwerp opzetten en leiden. Marieke is als adviseur, technisch manager en projectmanager bij het KPR werkzaam geweest en neemt de ervaring die ze daar heeft opgedaan mee naar het Adviesteam. Marten werkt momenteel als technisch manager van het project Grebbedijk en neemt daaruit het projectperspectief mee.

Voor vragen kunt u contact op nemen met Marieke de Visser.