Skip to main content Skip to main nav

09 juli 2020

Adviesteam Dijkontwerp voor vragen over toepassing overstromingskansbenadering

Het Adviesteam Dijkontwerp, dat gehost wordt door STOWA, ondersteunt projecten en het HWBP bij vragen over de toepassing van de overstromingskansbenadering en de nieuwe kennis die daarmee samenhangt. Specialisten uit verschillende vakgebieden, vanuit kennisinstituten, marktpartijen en waterschappen hebben we in het team samengebracht. Met hen beantwoorden we de adviesvragen, challengen we projecten en zijn we beschikbaar om over een project te sparren. Bij elke vraag wordt bekeken welke disciplines nodig zijn voor een praktisch toepasbaar en volledig advies.

Iedereen die afgelopen jaren betrokken was bij het KPR heeft recent de nieuwsbrief van het Adviesteam Dijkontwerp in zijn of haar e-mailbox ontvangen. Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Aanmelden kan via www.adviesteamdijkontwerp.nl of klik hier om de nieuwsbrief van juli 2020 te lezen. 

Wil je meer weten, of heb je een adviesvraag? Neem contact met ons op!