Skip to main content Skip to main nav

10 november 2021

All Risk gaat laatste fase in

Onlangs verscheen er een nieuwsbrief van het programma All-Risk. Het programma onderzoekt samen met het HWBP het implementeren van de nieuwe veiligheidsnormering. Het gaat om inzichten waarmee dijkversterking sneller en goedkoper kan worden uitgevoerd, zonder de juridische aspecten en maatschappelijke betrokkenheid uit het oog te verliezen. Dit alles gebeurt met dertig partners waaronder Rijkswaterstaat, zeven waterschappen, provincie Groningen, twee universiteiten, diverse ingenieursbureaus en andere marktpartijen, NGO’s en STOWA. All-Risk loopt officieel af in maart 2022.

Voor deze nieuwsbriefuitgave interviewde de redactie internationale partners om de mogelijkheden voor toekomstig onderzoek in Houston, te verkennen. Verder een verslag van de reeks All-Risk webinars. Ook bevat de nieuwsbrief een blog over het modelleren van krachten van golven op innovatieve dijkbekledingen en een feitenonderzoek over de overstroming in 2021 in Limburg. Tot slot een aankondiging van de komende NCR-lezing, de meest recente publicaties en de eerste promotie-verdedigingen.

> Bekijk de nieuwsbrief

> Naar de website van All-Risk