06 juni 2019

Allemaal kreeftjes...

De landelijke waterschapswerkgroep Plaagsoorten heeft onlangs een speciale nieuwsbrief uitgebracht over uitheemse rivierkreeften. Vooral de aanwezigheid van de Rode Amerikaanse rivierkreeft baart waterschappen steeds meer zorgen.

In de nieuwsbrief onder meer een artikel over een door STOWA gefinancierd project waarin de relaties tussen leefomgeving en dichtheden van de Rode Amerikaanse rivierkreeft worden onderzocht. Deze kreeften vormen her en der een plaag, maar komen lang niet overal en altijd in hoge dichtheden voor. Juist dit biedt aanknopingspunten voor nader onderzoek, aldus Bas van der Wal van STOWA: “Waarom zitten ze veelvuldig in de ene sloot, maar bijvoorbeeld niet in een sloot verderop, terwijl ze die best zouden kunnen koloniseren? Via dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de factoren die op lokaal niveau bepalend zijn voor de kreeftendichtheid. Als we dat weten, weten we ook in welke richting we het moeten zoeken bij het nemen van maatregelen.”

De Werkgroep Plaagsoorten wil met het uitbrengen van nieuwsbrieven blijvend aandacht vestigen op de verspreiding en bestrijding van plaagsoorten. Er worden ieder jaar hoge kosten gemaakt voor het bestrijden. Uit het verleden hebben we geleerd dat het verslappen van de aandacht tot grote en dure verrassingen kan leiden. Zeker in een tijd dat overheden en bedrijven moeten bezuinigen, moet voor de bestuurders duidelijk zijn dat nu bezuinigen op vroege bestrijding van plaagsoorten, later tot veel hogere kosten kan leiden.

> Download de nieuwsbrief van de werkgroep Plaagsoorten over rivierkreeften