Skip to main content Skip to main nav

19 maart 2021

Anticiperen op de KRW na 2027: wat kan beter?

In 2027 zal de Europese Kaderrichtlijn Water naar verwachting ongewijzigd worden voortgezet. STOWA wil lessen trekken uit de ervaring die waterbeherend Nederland tot dusver met de uitvoering van de richtlijn heeft opgedaan. De stichting is daarom een meerjarig onderzoek gestart om te kijken waar er kansen liggen om het na 2027 anders en beter te doen.

De insteek van het STOWA-onderzoek is vooral bestuurskundig-juridisch, zegt Marleen van Rijswick, als hoogleraar Europees en Nationaal waterrecht aan de Universiteit Utrecht betrokken bij het onderzoek. Dat is minder vreemd dan het lijkt. De KRW is voor Nederland en de andere lidstaten een lange zoektocht naar de juridisch steekhoudende invulling van inhoudelijke concepten (zoals ‘goede ecologische toestand’) en verplichtingen. Maar ook naar het juridisch deugdelijk motiveren van inhoudelijke keuzes en beroepen op uitzonderingsclausules, zodanig dat ze in Brussel op goedkeuring kunnen rekenen. Bijvoorbeeld als je besluit om bepaalde maatregelen niet uit te voeren omdat ze (in KRW-terminologie:) ‘onevenredig kostbaar’ zijn. Van Rijswick: ‘Alles wat je hierover met elkaar afspreekt en opschrijft moet in Brussel juridisch overeind blijven. Zo zit de EU nu eenmaal in elkaar. We kunnen het nodige leren van de ervaringen die we tot dusver hiermee hebben opgedaan, om dat nog beter te doen. Maar dan moeten inhoudelijke professionals, beleidsmakers en mensen met een juridische achtergrond hierin wel samen optrekken.’

Benieuwd naar de rest van het interview, dat verscheen in STOWA ter Info 78? > KLIK HIER