Skip to main content Skip to main nav

16 maart 2021

AquaConnect: zoetwatervoorziening garanderen

Onlangs ging het onderzoeksprogramma AquaConnect van start. In het programma werken tal van onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven, waterschappen, andere overheden en partijen (w.o. STOWA ) aan oplossingen waarmee Nederland en andere deltagebieden zelfvoorzienend in zoetwatervoorziening kunnen worden, onder meer via hergebruik van afvalwater en brak grondwater met behulp van nieuwe waterzuiveringstechnologieën. Zo kunnen in de toekomst zoetwatertekorten door ernstige droogte worden voorkomen.

Programmaleider is professor Huub Rijnaarts, hoofd Milieutechnologie bij Wageningen University & Research. Hij licht het onderzoeksthema toe. “In tijden van droogte is een tekort aan water desastreus. Onze oplossing is dat wij water van een goede kwaliteit en met voldoende beschikbaarheid maken. Om dat te bereiken, hebben we technologieën nodig. Dat zijn filtertechnieken en elektrodialyse. Door die twee te combineren kunnen we het water van goede kwaliteit maken, op maat voor verschillende gebruikers.”

De deelnemers aan het consortium gebruiken een systematiek om vast te stellen welke waterkwaliteit bij welk gebruik hoort. De overheid kan deze methode daarna gebruiken in regelgeving. De onderzoekers werken daarnaast aan geavanceerde computermodellen om wateraanbieders en -gebruikers met elkaar te verbinden via ‘smart water grids’. Vandaar de naam Aquaconnect. Daarvan vormt wateropslag in de ondergrond een onderdeel.
 

 

Het streven is om in vier regio’s te tonen hoe zelfvoorziening kan worden bereikt. Het gaat om Zuid-Holland, regio Groot Amsterdam, Zeeuws-Vlaanderen en de hogere zandgronden. De onderzoekers van AquaConnect bouwen voort op de opgedane kennis in eerdere en huidige innovatieprogramma’s, zoals COASTAR, Lumbricus en Water Nexus.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een bedrag van ruim vier miljoen euro beschikbaar gesteld voor het programma AquaConnect. Het totale budget voor AquaConnect is ongeveer zes miljoen euro, want bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties dragen twee miljoen euro bij.