Skip to main content Skip to main nav

24 januari 2022

Aquathermie in 2022: kansen én obstakels

Waterschappen kunnen een bijdrage leveren aan de energietransitie.STOWA en de Unie van Waterschappen onderzochten daarvoor de potentie van aquathermie. Dat gebeurde onder de vlag van het Programma Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën (WARES). Waar staan we nu, aan het einde van dit programma? Er liggen veel kansen, maar er zijn ook nog de nodige obstakels, zo blijkt.