Skip to main content Skip to main nav

25 juni 2021

Aquathermie in praktijk

Vanuit onderzoeksprogramma WarmingUP, waar STOWA aan deelneemt, zijn de algemene en technische eigenschappen van aquathermiesystemen in kaart gebracht. Het onderzoek laat zien hoe gerealiseerde aquathermiesystemen eruitzien, hoe ze worden ingezet, waar ze worden toegepast, en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn. Als je met aquathermie aan de slag wilt, helpen de gemaakte beslisbomen om een aquathermiesysteem te ontwerpen.

Aquathermie kan in de toekomst in een aanzienlijk deel van de Nederlandse warmtevraag voorzien en levert daarmee een serieuze bijdrage aan het realiseren van de transitie naar aardgasvrije wijken. In Nederland zijn in de afgelopen jaren drie typen van aquathermie succesvol toegepast door thermische energie te oogsten uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED) en als duurzame bron ingezet om gebouwen te verwarmen én te koelen.

Kennis en ervaring uit de praktijk

Nederland kent bijna 100 aquathermiesystemen op dit moment en een veelvoud zit in de planfase. De kennis en ervaringen van de bestaande systemen zijn door de onderzoekers in een representatief aantal overzichtelijke factsheets bij elkaar gebracht. Daarnaast zijn er kostenkentallen gegeven voor de verschillende systeemcomponenten van aquathermiesystemen en is er een verwachting gegeven voor de ontwikkeling van deze kostenkentallen in geval van opschaling van de techniek. Ook zijn er beslisbomen gemaakt die gemeenten, regio’s, waterbeheerders, projectontwikkelaars, corporaties en bewoners inzicht geven in de stappen die gemaakt moeten worden om tot een definitief ontwerp van een aquathermiesysteem te komen.

Anton de Fockert, projectleider bij Deltares: “Het principe van aquathermiesystemen is eenvoudig en de techniek heeft zich al bewezen op kleine schaal. Het overzicht van de verschillende aquathermieconfiguraties en de beslisbomen geven een goed beeld van aquathermie in de praktijk en de te nemen stappen om tot een ontwerp te komen. Hiermee wordt meteen duidelijk waar je aan moet denken als je een aquathermiesysteem overweegt. Het geeft een inkijk in gebruikerservaring in de praktijk en goede handvatten om de aquathermiepotentie te verzilveren.”