Skip to main content Skip to main nav

15 juni 2022

Batterij voor zonnestroom op rwzi

Op rwzi Gorinchem van waterschap Rivierenland ligt een zonnepark dat met 2700 panelen duurzame elektriciteit opwekt. Een grote uitdaging hierbij is om de productie van stroom aan te laten sluiten bij de behoefte aan stroom. AquaBattery heeft als pilot een batterij ontwikkeld om de overtollige stroom op te slaan. Als projectpartner draagt STOWA bij aan de financiën en het delen van de onderzoeksresultaten met andere waterschappen.

Hiermee hoopt het waterschap het rendement van het zonnepark te vergroten, minder gebruik te maken van het vaak overbelaste stroomnetwerk en verstoringen op het zonnepark te voorkomen. Daarnaast heeft het een positief effect op de CO2-uitstoot.

Waterschap Rivierenland is samen met enkele andere partijen in 2018 met het bedrijf AquaBattery deze pilot gestart. De BlueBattery is een innovatie die voortdurend in ontwikkeling is en waarbij elektriciteit opgeslagen wordt in een waterbatterij.

 

Water en zout worden hierbij als milieuvriendelijk opslagmedium gebruikt.

Opstelling

De opstelling bestaat uit een aantal vloeistoftanks en gestapelde membranen. De opslag van elektriciteit vindt plaats via de zogeheten concentratie-gradiënten zout/zoet-water en zuur/basisch-water via membranen. De batterij kan steeds weer worden opgeladen en ontladen. Wanneer de pilot succesvol in werking is, kan worden bezien of verder opschalen mogelijk en wenselijk is.