Skip to main content Skip to main nav

15 april 2021

Bekijk 1 jaar Polder2C’s

Polder2C’s is alweer ruim een jaar geleden begonnen met experimenten en onderzoek naar dijksterkte en noodhulp en met activiteiten voor kennisoverdracht aan de volgende generatie watermanagers. En in deze periode heeft Polder2C’s een hoop bereikt. Onlangs verscheen een boeiende compilatievideo over de resultaten tot nu toe.

Bijzonder aan het project is dat ondanks alle coronamaatregelen, veel activiteiten, danwel in een andere vorm, gewoon door konden gaan. Inmiddels zijn er twee periodes van experimenten geweest in de proeftuin, het Living Lab Hedwige-Prosperpolder. In het najaar en in het voorjaar zijn overloopproeven gedaan, experimenten met een aantal innovatieve methodes voor dijkreparaties en oefeningen voor dijkinspecties. Ook hebben studenten er veldproeven kunnen doen en zijn de educatieve events Levee Challenge en Winter School net afgerond. Benieuwd hoe dit er allemaal uitziet? Bekijk de compilatievideo waarin alle resultaten langskomen. 

STOWA en Polder2C's

STOWA is een van de lead partners van het INTERREG Polder2C’s project. Samen met 13 partners uit Nederland, Belgie, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk buigt STOWA zich over vragen als:

Hoe staat het met de sterkte van de dijken en de noodhulp in het geval van crisissituaties in deze regio? En hoe zorgen we dat alle kennis en kunde goed wordt overgedragen aan de volgende generaties? Het uiteindelijke doel is dat de regio klimaatadaptief wordt.

Meer informatie

Benieuwd naar de laatste stand van zaken? Ga naar www.polder2cs.eu of kijk naar de video’s, vlog en impressieclips op ons YouTubekanaal.

Polder2C’s ontvangt een bijdrage van 3,9 miljoen euro uit het Europese Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020, mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van subsidiecontract No [2S07-023]. Het totale budget bedraagt 6,5 miljoen euro. Interreg 2 Zeeën is bedoeld om het kustgebied langs Kanaal en Noordzee klimaatadaptiever te maken. Meer informatie vindt u op www.interreg2seas.eu.