Skip to main content Skip to main nav

02 maart 2023

Beter waterbeheer door nauwkeuriger inzicht in neerslag

In opdracht van de waterschappen (via het Waterschapshuis en STOWA) en Rijkswaterstaat heeft het KNMI onderzoek verricht naar verschillende verbeteringen van de neerslagschatting uit de regenradar. Deze neerslagschatting is van belang voor het dagelijks waterbeheer, om de veiligheid in de leefomgeving te waarborgen en tijdig te kunnen waarschuwen of alarmeren bij extreem en potentieel gevaarlijk weer.

Uit het onderzoek zijn de volgende verbeteringen van de neerslagschattingen gekomen:

  • Het effectiever wegfilteren van verstoringen van het regenradarsignaal
  • Het gebruik van meer regenradargegevens uit Duitsland en België
  • Beter kunnen combineren van regenradargegevens en regenmetergegevens

Met deze producten, samen bekend als het Internationaal Radar Composiet (IRC), zijn de waterschappen en Rijkwaterstaat in staat een scherper beeld te krijgen van de risico’s en kwetsbaarheden door extreme neerslag in gebieden in Nederland en de grensgebieden. Ook kunnen zij op basis van deze data gerichter anticiperen zodat het waterbeheer en de veiligheid beter gegarandeerd kan worden.

Vanaf 31 januari zijn de verbeterde data openbaar beschikbaar in de reguliere neerslagkwantificatieproducten van het KNMI en voor de waterschappen via de WeerInformatieWaterBeheer (WIWB)-voorziening:

  • • Realtime analysis (beschikbaar binnen 5-10 minuten)
  • • Early reanalysis (beschikbaar na 1 dag)
  • • Final reanalysis (beschikbaar na 10-30 dagen)

Gezien het belang, blijven Rijkswaterstaat en de waterschappen via STOWA en het Waterschapshuis investeren in verdere verbetering van de meteo informatievoorziening voor waterbeheerders.