Skip to main content Skip to main nav

17 januari 2021

Bezoek aan stowa.nl in 2020 flink gestegen

Het aantal gebruikers van onze website is het afgelopen jaar spectaculair gestegen. Dat ging omhoog van 60 naar meer dan 93 duizend. Ook het aantal sessies en het totale aantal paginaweergaven groeiden flink. Bovendien kregen we er een flink aantal abonnees bij voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.

In 2020 raadpleegde de gebruikers in totaal bijna 157 duizend keer onze website (2019: 105 duizend). Tijdens deze sessies bezochten ze iets meer dan 370 duizend pagina’s op de website (2019: 273 duizend), een stijging van ongeveer 36 procent. De reden voor deze opmerkelijke stijging heeft ongetwijfeld iets te maken met het feit dat gebruikers door de Coronapandemie veel thuis aan het werk waren en de website bij gebrek aan direct contact met collega’s vaak, of veel vaker als informatiebron en vraagbaak hebben gebruikt. Het gebruik van de website nam over de hele linie toe, zowel vanaf desktop als vanaf mobiele devices, zoals tablets en smartphones. Opmerkelijk is dat het gebruik van tablets iets daalde ten opzichte van 2019, terwijl het gebruik van smartphones  (met name iPhone: +67%) een sterke stijging liet zien.

Verreweg de meeste gebruikers van onze website kwamen in 2020 uit Nederland (73,5k), gevolgd door de VS (4,4k) en België (4k). Finland steeg met stip naar nummer 4 op deze lijst, met in 2020 bijna 14 honderd gebruikers, tegen 218 in 2019.

Andere opmerkelijke landen in de gebruikers top 10 zijn Oostenrijk op plaats 5 met 1101 gebruikers en Pakistan op nummer 10 met 703 gebruikers.  De gebruikers van onze website kwamen overigens uit bijna alle landen van de wereld. Op Groenland en enkele West-Afrikaanse landen na, zoals Angola, Congo, Equatoriaal Guinea en Benin.

Tot slot: Het aantal abonnees op de digibrief steeg het afgelopen jaar van 1867 naar zo’n 2300.

Oproep: heb je het afgelopen jaar veel vaker dan gebruikelijk onze website bezocht? Wij horen graag wat daarvan de reden was en of je ook hebt gevonden wat je zocht. Dit helpt ons bij mogelijke verdere verbeteringen van de website. Stuur hiervoor een email naar vanweeren@stowa.nl.

> Blijf op de hoogte van de activiteiten van STOWA en meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.