Skip to main content Skip to main nav

10 januari 2022

BGT-inlooptool: waar gaat het hemelwater naartoe?

STOWA en stichting RIONED hebben een speciale tool ontwikkeld voor het gebruik van de de zogenoemde BGT-inlooptabel. Dit is een methodiek voor het uniform koppelen en typeren van de vlakken die zijn vastgelegd in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met de bestemming van het water. Deze informatie is van groot belang voor bijvoorbeeld het maken van afvalwaterprognoses en afkoppelkaarten.

Water- en rioleringsbeheerders willen graag weten waar het hemelwater naar toe gaat: infiltreert het, stroomt het af naar het oppervlaktewater of verdwijnt het in het riool? Dit inzicht is nodig voor onder andere het maken van hydraulische modellen, afvalwaterprognoses, een afkoppelkaart en het systeemoverzicht stedelijk water. De BGT-inlooptabel typeert de vlakken in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en combineert deze met de verwachte bestemming van afstromend hemelwater. Een speciale handreiking beschrijft de opbouw en het gebruik van de BGT-inlooptabel in de praktijk. > Download de handreiking

De nu ontwikkelde BGT-inlooptool koppelt in GIS-software de BGT-vlakken automatisch met GWSW-conforme rioleringsbestanden. De BGT-inlooptabel en -inlooptool moeten ervoor zorgen dat de basisdata voor modellering verbeteren, uniform beschikbaar komen en beter te beheren zijn. De BGT-inlooptool is geen zelfstandige software-applicatie, maar een plug-in binnen bestaande GIS-applicaties. Gekozen is voor de twee door gemeenten en waterschappen meestgebruikte GIS-pakketten. In QGIS kan de tool worden gevonden in de QGIS plugin-manager. In ArcGIS kan de plug-in in ArcGIS online gevonden worden.

U kunt de bijbehorende gebruiksinstructie voor de BGT-inlooptool hier downloaden:

De broncode van de BGT-inlooptool is open-source. Voor meer informatie over de code en voor (oude) versies kunt u kijken op GitHub.

Voor vragen en ondersteuning bij gebruik kunt u mailen daar bgtinlooptool@nelen-schuurmans.nl.

De BGT-inlooptool is in opdracht van Stichting RIONED en STOWA ontwikkeld door Nelen & Schuurmans (projectleiding en QGIS plug-in), Jafeth Heining Stedelijk Water en NOORD stedelijk water (inhoudelijke ondersteuning & prototype) en TAUW (ArcGIS plug-in).