19 februari 2018

Big Data Challenge Klimaatadaptief Waterbeheer

Kun je via het slim gebruiken en koppelen van uiteenlopende meteorologische en watersysteemdata zorgen dat we (vaker) droge voeten houden? Dat is de vraag waarmee Waterschap Rivierenland, STOWA en de Unie van Waterschappen slimme data-analisten uitdagen in een speciale Big Data Challenge Klimaatadaptief Waterbeheer.

De Big Data Challenge is gekoppeld aan een historische casus. Eind augustus 2015 trok er een enorme onweersbui over het rivierengebied. De overvloedige regenval zorgde voor veel schade en wateroverlast. Analisten worden uitgedaagd om te kijken of het slimmer en beter gebruiken van de destijds beschikbare data overlast had kunnen beperken. Het gaat om data over het watersysteem en de geografische inrichting van dit gebied. Maar ook om neerslag- en temperatuurmetingen, grondwaterstanden, oppervlaktewaterpeilen, stroomdebieten, regelstanden van de stuwen en gemalen en fysisch-chemische data

Uiterlijk 23 februari kunnen data-analisten hun ideeën en mogelijke oplossingen in maximaal 5 minuten lees/kijk en/of luistertijd sturen naar datachallenge@isleutilities.com. Via een aantal rondes wordt het beste idee geselecteerd én uitgevoerd in een project.

Klik HIER voor meer achtergrondinformatie. Specifieke vragen kunt u stellen aan Bjorn Prudon van Waterschap Rivierenland.

(Bron: Waterschap Rivierenland)