09 juli 2018

B&O Meteobase overgedragen

STOWA heeft de afgelopen jaren Meteobase laten ontwikkelen, een online database met actuele neerslag- en verdampingsgegevens. Het beheer en onderhoud is sinds kort overgedragen aan Het Waterschapshuis.


Regionale waterbeheerders hebben grote behoefte aan actuele, gedetailleerde gegevens over neerslag en verdamping. Deze zijn nodig voor modelkalibratie en -validatie, het toetsen van watersystemen aan de normen voor wateroverlast, voor grondwatervraagstukken en de zoetwatervoorziening. Ze zijn ook van belang om in het operationele waterbeheer beter te kunnen inspelen op verschuivingen in neerslagpatronen en neerslagextremen. Met het oog hierop heeft STOWA laten ontwikkelen. Dit is door gebeurd HKV en Hydroconsult Meteobase.

De ontwikkeling van Meteobase is inmiddels afgerond. STOWA heeft het beheer en onderhoud daarom overgedragen aan Het Waterschap huis (HWH). Dit gebeurt onder de vlag van het HWH-project ‘Weer Informatie Waterbeheer’, kortweg WIWB. Indien er door STOWA of andere partijen meteorologische data of informatie wordt gegenereerd, kunnen deze als content aan Meteobase worden toegevoegd. De Kerngroep WIWB ziet toe op het beheer, onderhoud en uitbreidingen of aanpassingen van Meteobase.