Skip to main content Skip to main nav

8 januari 2018

Bouw eerste alginaatfabriek gestart

Waterschap Rijn en IJssel is in Zutphen gestart met de bouw van een fabriek voor het terugwinnen van een biopolymeer met alginaatachtige eigenschappen( Kaumera Nereda gum) uit het zuiveringsslib van gezuiverd restwater van de zuivelfabrieken van Royal FrieslandCampina te Borculo en Lochem. Het waterschap en de andere partners in het project, waaronder STOWA, hebben hiermee een wereldprimeur.

De nieuwe grondstof wordt gewonnen uit het zuiveringsslib van een nieuw waterzuiveringsproces: Nereda®. Het slib dat hierbij overblijft vormt geen vlokken, maar korrels. Onderdeel van deze korrels is een biopolymeer met alginaatachtige eigenschappen, dat uit het slib gehaald kan worden. Er zijn meer Nereda® zuiveringsinstallaties in Nederland, maar die verwerken huishoudelijk afvalwater en beschikken nog niet over een extractie-installatie zoals die in Zutphen wordt gebouwd. Met waterschap Vallei en Veluwe en andere partners wordt samengewerkt aan een installatie die ook de winning van deze biopolymeren uit huishoudelijk afvalwater mogelijk maakt.