23 mei 2019

Brochure over het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI)

Wat is het NHI? Wat kun je ermee en wat is er nodig voor de verdere ontwikkeling ervan? Dit is te lezen in de brochure over het NHI, die STOWA uitbracht in samenwerking met andere ontwikkelende partijen.

Hydrologische modellen simuleren de beweging van het water en ondersteunen beleidsmakers en beheerders bij het nemen van beslissingen over water. Er zijn veel typen modellen, maar ze hebben één ding gemeen: ze hebben betrouwbare en eenduidige informatie nodig om goede resultaten te leveren. Daarom werken hydrologen en dataspecialisten aan de ontwikkeling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI). Dit is een ‘gereedschapskist’ met enerzijds hydrologische basisdata en anderzijds software-tools om deze data bruikbaar te maken voor de modellen. Deze zijn ontwikkeld met state-of-the-art kennis van de partijen die samenwerken in het NHI. Het instrumentarium is bedrijfszeker en rekent snel. Het feit dat iedereen gebruik maakt van dezelfde basisdata en software zorgt bovendien voor consistente resultaten.

Hotspotanalyse

Het NHI is onder andere toepasbaar voor droogtevoorspellingen, wateroverlastsituaties en waterverdelingsvraagstukken. Het helpt beheerders en beleidsmakers bij het bepalen van effecten van maatregelen.

Ook is het NHI belangrijk als basis voor waterkwaliteitsmodellen. Joost Buntsma, directeur van STOWA, licht toe: ‘’Zonder het NHI hadden we bijvoorbeeld niet de Hotspotanalyse Medicijnresten kunnen maken. Het wordt wel eens vergeten, maar medicijnresten, nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en andere stoffen worden meegevoerd door het water. Daarom hebben de beweging van grondwater, oppervlaktewater en water in de onverzadigde zone veel effect op de verspreiding hiervan. Goede actuele data en modellen zijn onmisbaar om meer inzicht hierin te krijgen.”

“Het NHI vormt een betrouwbaar fundament onder hydrologische modellen en draagt bij aan consistente, kwalitatief goede en snel beschikbare modelresultaten. Dat we dit gezamenlijk ontwikkelen is een grote stap voorwaarts,’’ aldus Werenfried Spit, voorzitter van de strategiegroep van het NHI. Het verder ontwikkelen van het NHI vraagt overigens nog om een flinke investering, maar betaalt zich uiteindelijk terug. Enerzijds komt dat doordat het centraal ontwikkelen, beheren en onderhouden van data en software veel efficiënter is dan dat elke organisatie dat zelf zou doen. Anderzijds wordt er veel tijd en geld bespaard met de flexibele werkwijze van het NHI, waarbij de modellen automatisch worden gebaseerd op de nieuwste data en software en gebruikers automatisch invoerfiles kunnen maken.