Skip to main content Skip to main nav

11 oktober 2022

Centrale ontsluiting landelijke en regionale data potentie warmte uit water

Warmte winnen uit water, dat is aquathermie. Welke bronnen, zoals oppervlaktewater, rioolwater en drinkwater lokaal beschikbaar zijn, is vanaf 13 oktober te vinden via de aquathermieportal, www.aquathermieviewer.nl. Deze portal leidt overheden en initiatiefnemers van aquathermieprojecten naar de beschikbare informatie per regio.

De landelijke aquathermieviewer geeft inzicht in de beschikbaarheid van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). De uitgangspunten en berekeningen in deze viewer zijn generiek voor heel Nederland. De viewer biedt de mogelijkheid een analyse van vraag en aanbod te maken voor een te selecteren gebied. Deze viewer werd in 2019 door STOWA gelanceerd.

Ondertussen ontwikkelden de waterschappen ook regionale viewers. Deze richten zich op de warmte beschikbaar uit regionale oppervlaktewateren en vaak ook rioolwater. De gebiedskarakteristieken en beleidskeuzes van waterschappen kunnen invloed hebben op de warmtepotentie van een waterlichaam.

Zo zijn er in het oosten van het land veel beken die ’s zomers veel minder water voeren dan in de winter. Daarmee vermindert de warmtepotentie sterk in die maanden.

Omdat de regionale viewers soms wezenlijk verschillen van de landelijke viewer, ontwikkelden waterbeheerders en kennisinstellingen vanuit WarmingUP een gezamenlijke portal. Deze leidt geïnteresseerden naar de regionale viewer als deze beschikbaar is. Zo niet dan komt men bij de generieke landelijke viewer terecht. Inmiddels zijn er voor de meeste regio’s regionale data beschikbaar.

> Naar de Aquathermieportal