Skip to main content Skip to main nav

20 mei 2022

Circulair waterbeheer: aan de slag met maaisel en slib

In navolging van de afvalwaterzuivering worden ook in het watersysteembeheer de mogelijkheden voor het verwaarden van reststromen verkend. Hoe kunnen we maaisel en baggerslib een tweede leven geven? Wat is er mogelijk en leveren circulaire initiatieven positieve businesscases op?

Waterschappen willen in 2050 volledig circulair werken. Om dit te bereiken moeten in het waterbeheer duizenden tonnen aan reststromen zoals maaisel en baggerslib weer nuttig worden ingezet. Voor deze reststromen zijn afgelopen jaren nieuwe bestemmingen ontstaan en er zijn nieuwe producten mee ontwikkeld, variërend van voedingsbronnen en bouwmaterialen tot energiebron. Circulaire initiatieven in de waterschapswereld krijgen onder andere vorm binnen de Energie- en Grondstoffenfabriek. De businesscases verbeteren, nu steeds meer producten marktklaar zijn, veelal dankzij subsidies en samenwerkingen tussen overheid, wetenschap en bedrijven. Daarnaast kunnen koolstofcertificaten een toekomstige inkomstenbron vormen. Bart Brugmans, ecoloog bij Waterschap Aa en Maas: “Om ecologischer keuzes mogelijk te maken, moeten waterschappen investeren in circulariteit. Daarbij moet er wat te kiezen zijn en is het nodig om circulaire opgaves in te bouwen in maaibestekken van waterlopen en groot onderhoud, zoals baggeren en herprofileren.”

Meer weten? In STOWA ter Info verscheen een uitgebreid achtergrondartikel over de circulaire mogelijkheden in het waterbeheer, met verrassende voorbeelden. > Lees het artikel