Skip to main content Skip to main nav

3 juli 2023

'Commanders coin' voor Ludolph Wentholt

Ludolph Wentholt, Polder2C's lead Partner, heeft bij zijn officiële afscheid als programmamanager Waterveiligheid van STOWA de Commanders coin ontvangen van de commandant vanhet Regiment Genietroepen, kolonel Bas van den Berg. Hij kreeg deze onderscheiding vanwege zijn bijzondere optreden en jarenlange inzet als promotor van het regiment.

Sinds 2017 heeft Ludolph Wentholt zich ingezet als warm pleitbezorger van civiel-militaire samenwerking op het gebied van waterveiligheid, waarbij de genie steeds betrokken werd. Hij deed deed dit vanuit het Europese project Polder2C's. Hierdoor kon de genie verder de weg banen in de ontwikkeling van onder andere de BresDefender, mobiele waterkeringen, crisisoefeningen en de laatste impactvolle demolitietest (bressinitiatie) in de Marnewaard.

Deze uitreiking van de Commanders coin symboliseert de blijk van waardering voor enthousiasme, gedrevenheid en verbinding maken op civiel-militair vlak. De regimentscommandant was er helder over: “Daarmee heeft Ludolph de weg gebaand voor een verdere civiel-militaire samenwerking op het gebied van waterveiligheid, en is hij een ware vriend van Regiment Genietroepen gebleken.”