06 december 2019

CoP Aquathermie

Op 14 november 2019 jl. vond een Community of Practice plaats over de bestuurlijke en juridische aspecten van aquathermie. De bijeenkomst was georganiseerd door het Netwerk Aquathermie (NAT).

Tijdens de bijeenkomst werd ingezoomd op de rol die waterschappen kunnen innemen bij de levering van warmte uit afvalwater en oppervlaktewater. Volgens jurist Anoeska Buijze is de speelruimte die de waterschappen daarbij hebben, behoorlijk groot. Maar je afwegingen en keuzes dienen wel transparant te zijn en je dient het zogenoemde gelijkheidbeginsel toe te passen. Buijze presenteerde de resultaten van een onderzoek naar een juridisch kader Aquathermie, uitgevoerd in opdracht van STOWA, RWS en Dunea. Tijdens de bijeenkomst werden ook enkele praktijkcases behandeld.

> Lees een verslag van deze dag

> Download de presentaties

> Download het onderzoeksrapport over het juridisch kader Aquathermie