Skip to main content Skip to main nav

25 maart 2020

Coronavirus in rioolwater

Het Coronavirus kan via ontlasting in rioolwater terechtkomen. Dat is gebleken uit onderzoek van het RIVM. Rioleringswerkers en zuiveringsbeheerders zijn beschermd tegen het virus als zij zich houden aan de reguliere hygiënevoorschriften.

Deze reguliere hygiënevoorschriften voor zuiveringsbeheerders zijn te vinden in de de arbocatalogus van de waterschappen (deel 5) 'Omgaan met biologische agentia'.

Meer informatie over het voorkomen van het SARS-COV2 virus in rioolwater vindt u op de website van het RIVM.

Op www.stowa.nl/coronavirus hebben we alle vragen en antwoorden over het werken met rioolwater in relatie tot het Coronavirus voor u op een rij gezet.