Skip to main content Skip to main nav

16 juni 2021

De kunst van het verkopen van 'afval'

Afval is grondstof in de circulaire economie. Daarom zoeken waterschappen – vaak met STOWA – naar methoden om ‘reststromen’ zoals zuiveringsslib, zeefgoed of bermgras om te zetten in duurzame producten. Na de ontwikkelfase – kan het? – komen de commerciële vragen: kan het uit? Hoe vind je klanten? AquaMinerals helpt de waterschappen hierbij.

Al 25 jaar vermarkt AquaMinerals het ‘afval’ van drinkwaterbedrijven. Kalk uit het onthardingsproces van drinkwater komt terecht in diervoeder, tapijttegels, cosmetica en kalkmeststoffen. Verwijderd ijzer blijkt van nut voor de ontzwaveling van biogas. Alle Nederlandse en één Belgisch drinkwaterbedrijf zijn aandeelhouder. Sinds vijf jaar zijn ook waterschappen aangesloten; een viertal inmiddels en de verwachting is dat er dit jaar meer bijkomen. Hun opdracht aan AquaMinerals: vind markten voor nieuwe producten uit onze reststromen zoals slib, zeefgoed, bagger of bermgras.

Zo’n nieuw product is struviet, een stikstof- en fosfaatrijke mineraal dat inmiddels bij een tiental Nederlandse rwzi’s wordt gewonnen uit afvalwater. De stof prijkt als eerste ‘waterschapsproduct’ op AquaMinerals’ productenlijst. Jouke Boorsma, Manager projecten: “Met struviet zorgen de waterschappen voor een lokale, duurzame bron van fosfor. Op het belang daarvan wordt in Europa al jaren gehamerd.” Foto omslag: Fosfaatterugwinning op een rwzi van Waternet.

Meer weten? > Lees het hele artikel in de STOWA ter Info 79

> Download het gehele magazine