Skip to main content Skip to main nav

30 juni 2020

In de maak: 'Lumbricus Kookboek'

Het programma Lumbricus - waaraan ook STOWA deelneemt - nadert zijn einde. Op dit moment leggen wetenschappers en waterschappers de laatste hand aan alle afzonderlijke onderzoeken. Ruud Bartholomeus van KWR werkt namens alle deelnemende partijen intussen aan het overkoepelende verhaal. Dat geeft gebruikers handvatten hoe je klimaatrobuust bodem- en waterbeheer in beekdalen en de omliggende hogere zandgronden in de praktijk kunt aanpakken.

De afgelopen jaren zijn binnen Lumbricus tal van deelonderzoeken uitgevoerd naar maatregelen die de klimaatrobuustheid kunnen bevorderen. Van het telen van droogteresistente gewassen, klimaatadaptieve drainage en natuurlijke-beekherstelmaatregelen, tot de manier waarop je omwonenden en belanghebbenden kunt betrekken bij klimaatrobuuste (her)inrichting van beekdalen. Alle kennis uit deze onderzoeken worden nu vertaald in in zogenoemde Deltafacts.

"Je zou deze Deltafacts gebruiksaanwijzingen kunnen noemen, waarin we per onderzoek vertellen hoe je als waterbeheerder de ontwikkelde kennis concreet kunt toepassen," legt Ruud Bartholomeus uit. Met deze Deltafacts hebben waterbeheerders echter nog niet het complete plaatje, zegt de KWR-onderzoeker. Want als je concreet werk wilt maken van klimaatrobuust bodem- en waterbeheer, waar begin je dan? Welke combinaties van maatregelen kun je nemen? Hoe hangen die maatregelen met elkaar samen? Hoe kun je bepalen wat het effect is van je maatregelen op landbouwopbrengsten en natuurwaarden? En hoe zorg je voor effectieve samenwerking met de inwoners en grondgebruikers? Bartholomeus: "Om dit soort vragen te beantwoorden werk ik samen met collega's op dit ogenblik aan een overkoepelende Deltafact. Deze wijst je als gebruiker naar alle ontwikkelde kennis, tools en instrumenten. Je kunt het ook beschouwen als een soort kookboek. Het vertelt je waar je benodigde ingrediƫnten kunt vinden en hoe je die kan toepassen voor het maken van het best mogelijke klimaatrobuuste watersysteem."

In de loop van dit jaar komen alle genoemde Deltafacts gereed. Het is de bedoeling dat er in het najaar van 2020 wordt gekeken hoe het werken met het overkoepelende Deltafact in de praktijk uitpakt. Eerst binnen het team van Lumbricus, daarna met de betrokkenen van de waterschappen Vechtstromen en Aa en Maas. Dat is een mooie manier om de werkwijze aan te scherpen en daarna verder uit te dragen naar collega-organisaties. Dit artikel verscheen eerder in de nieuwsbrief van Lumbricus, juni 2020.

> Bekijk de laatste Lumbricus nieuwsbrief


Save the date! 3 maart 2021 Slotsymposium Lumbricus


Je wilt concreet werk maken van klimaatrobuust bodem- en waterbeheer. Waar begin je dan? Welke combinaties van maatregelen kun je nemen? Hoe hangen die maatregelen met elkaar samen? Hoe kun je bepalen wat het effect is van je maatregelen op landbouwopbrengsten en natuurwaarden? En hoe zorg je voor effectieve samenwerking met de inwoners en grondgebruikers?

In de afgelopen drie jaar hebben we veel ervaring en kennis opgedaan. Deze komen samen in verschillende publicaties en natuurlijk tijdens het symposium op woensdag 3 maart 2021.

Je bent van harte welkom om op deze dag kennis te nemen van de resultaten van Lumbricus. Bovendien bieden we je graag praktische handvatten om ze zelf toe te passen.

Reserveer daarom alvast woensdag 3 maart 2021 in je agenda. De officiƫle uitnodiging volgt later dit jaar!