Skip to main content Skip to main nav

14 augustus 2021

Deltafact over Rivierkreeften

STOWA heeft onlangs een Deltafact uitgebracht over (exotische) rivierkreeften. Het factsheet geeft een actueel overzicht van de verschillende feiten over rivierkreeften. Er wordt onder meer ingegaan op hun voorkomen in relatie tot de omgeving en op beheeropties.

Het factsheet komt op een goed moment. Onlangs was er een dijkdoorbraak bij Het Zuid-Hollandse Reeuwijk. Volgens een boer wiens weiland als gevolg van de doorbraak onder water is komen te staan, was de Amerikaanse rivierkreeft de oorzaak. Volgens het Hoogheemraadschap van Rijnland is dit erg onwaarschijnlijk, al wordt op dit moment geen enkele oorzaak uitgesloten.

'Rivierkreeften knagen aan de dijk en die wordt steeds slechter. De zwakste schakel breekt een keer', zei de landeigenaar onlangs tegen Omroep West. Volgens Ivo Roessink van de Wageningen Universiteit, één van de twee auteurs van het Deltafact, zijn er specifieke omstandigheden waarbij dit inderdaad kan optreden. Maar het is volgens hem zeer zeldzaam. Roessink doet al jaren onderzoek naar uitheemse rivierkreeften, waarvan één soort aan een grote opmars bezig is.

Het gaat om de rode Amerikaanse rivierkreeft. Het is bekend dat deze kreeften graag holletjes graven.

Tot slot: Onlangs ging de website www.plaagsoorten.nl online. Op deze website van de werkgroep plaagsoorten, vindt u tal van artikelen met achtergrondinformatie over alle mogelijke plaagsoorten, waaronder de Rode Amerikaanse Rivierkreeft. De website werd mede mogelijk gemaakt door STOWA.

> Bekijk het Deltafact over rivierkreeften

(Bron: Omroep West. Foto omslag: Daan de Vos)