08 januari 2019

Deltafacts 2.0 online

Een megaklus was het. Maar inmiddels staan alle Deltafacts van STOWA – online kennisdossiers over waterbeheer & klimaat - op de nieuwe website. Drijvende kracht daarachter was werkstudent Sanne van der Heijden (foto).

De inhoud telt, maar de vorm kan én moet beter. Dat was het uitgangspunt bij het  overzetten van de Deltafacts naar de nieuwe STOWA-website. Het resultaat mag er zijn. De nieuwe Deltafacts zijn overzichtelijk gerangschikt, helder vormgegeven en goed doorzoekbaar. De online kennisdossiers zelf kennen een duidelijke en systematische indeling in tabs. De meeste illustraties, figuren en tabellen zijn bovendien beter zichtbaar op het scherm. Tot slot: de te downloaden pdf’s van de Deltafacts worden de komende periode ook aangepakt en in lijn gebracht met de online versies.

 

Verantwoordelijk voor de klus is afgestudeerd bachelor-student Aardwetenschappen (UU) Sanne van der Heijden. Zij ging in september 2018 voor een half jaar aan de slag bij STOWA omdat ze graag werkervaring wilde opdoen. Meer in het bijzonder wilde ze weten in hoeverre de in haar studie opgedane kennis en vaardigheden van pas kwamen in de praktijk: ‘Ik heb een goed beeld gekregen van de verbinding tussen wetenschappelijk

theorie en het gebruik ervan in de praktijk. Je kunt met je kennis echt aan de slag in de praktijk van het waterbeheer en daarmee een bijdrage leveren aan het oplossen van de enorme opgaven waar waterbeheerders voor staan. Dat spreekt mij enorm aan. Werken bij een waterschap of bij een toegepast-kennisinstituut is dan ook zeker een optie nadat ik mijn master heb afgerond.’
Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.deltafacts.nl.