Skip to main content Skip to main nav

9 januari 2024

Deskundigen denken na over effectieve aanpak uitheemse rivierkreeften

Op 1 december 2023 vond bij ATKB in Waardenburg een bijeenkomst plaats met deskundigen over uitheemse rivierkreeften. De bijeenkomst was een initiatief van de het Kernteam Programma Beheersingsaanpak uitheemse rivierkreeften (Ministerie van LNV, UvW), ATKB, Witteveen+Bos en STOWA. Het doel van deze bijeenkomst was het uitwisselen van kennis uit de praktijk met een beperkte en betrokken groep.

Op deze dag gingen deskundigen op het gebied van uitheemse rivierkreeften met elkaar in gesprek aan de hand van vier thema’s: effectiviteit en optimalisatie wegvangst, populatiedynamiek, overige innovaties en systeem weerbaarheid. Per thema deelden aanwezigen informatie vanuit onderzoek en praktijk, waarna zij met elkaar in gesprek gingen over de bestaande aanpak, kennisleemtes en mogelijke (innovatieve) oplossingen voor het beheersen van uitheemse rivierkreeften. Deze bijeenkomst was een opmaat voor een volgende bijeenkomst voor een breder publiek. Deze zal plaatsvinden in het voorjaar. Tijdens deze bijeenkomst wordt verder ingegaan op de vraag welke kennis er al is en welke kennisleemtes ingevuld moeten worden.

Tijdens de dag was Paul van Ruiten van Bureau Om aanwezig om de dag in beeld vast te leggen en dit heeft geresulteerd in de onderstaande plaat. Daaronder kun je een highres versie van de plaat downloaden.