19 oktober 2018

Dieptemetingen met laser

Groene LiDAR biedt de mogelijkheid met laser de waterdiepte van ondiepe wateren in te meten vanuit de lucht. STOWA en enkele andere partijen laten momenteel de mogelijkheden van deze nieuwe technologie onderzoeken.

Ondiepe wateren vormen een belangrijk onderdeel van Nederlandse watersystemen, zowel voor wateraan- en afvoer, als voor ecologische waarden. Zowel langs de kust als in het binnenland is er behoefte aan nauwkeurige en efficiënte meetmethoden om deze belangrijke gebieden in kaart te brengen. Diepere wateren worden door een multibeam sonarsysteem op schepen in kaart gebracht. Deze schepen kunnen helaas de ondiepere wateren niet bereiken en zijn bovendien ook niet geschikt, waardoor deze momenteel door handmatige puntmetingen in kaart worden gebracht.

Groene LiDAR kan tot 1.5 maal het doorzicht van ondiepe wateren meten. Hierdoor biedt dit meetinstrument de mogelijkheid om de ondiepe wateren snel in kaart te brengen zonder dat daar puntmetingen voor nodig zijn. LiDAR - dat staat voor Light Detection And Ranging of: Laser Imaging Detection And Ranging – bepaalt de afstand tot een object of oppervlak via laserpulsen. Er bestaat rode en groene LiDAR, met uiteenlopend pulsbereik. Groene LiDAR kun je in water gebruiken.

Het doel van de studie is om in kaart te brengen waar metingen met groene LiDAR succesvol zijn en waar niet, en om daarbij te kijken naar de relatie tussen meetresultaten, bodemtypen, watergesteldheid en diepte. De metingen worden vergeleken met handmatige metingen om zo te evalueren hoe precies de groene-LiDAR metingen zijn.

 

Groene LiDAR biedt een tal van toepassingen voor het waterbeheer. Één van de mogelijke toepassingen is het afwegen van onderhoud van ondiepe wateren. Dit volgt uit de inventarisatie van de status van onderwater-oevers, begroeiing en de veranderingen in legger. De groene LiDAR beelden bieden een mogelijkheid om direct te zien waar baggeren bijvoorbeeld nodig is en waar niet, zonder dat daar arbeidsintensieve puntmetingen voor nodig zijn. Daarnaast kunnen de groene LiDAR beelden verlanding/ demping, illegale stuwtjes en onderwaterversperringen opsporen.

Het onderzoek vindt plaats in het kader van SAT-WATER, een consortium van waterschappen, dat remote sensing in het regionale waterbeheer stimuleert en daarvoor onder meer gezamenlijk data inkoopt van commerciële aanbieders.