Skip to main content Skip to main nav

1 maart 2021

Dijksterkte en dijkreparaties testen in Hedwige-Prosperpolder

Zeespiegelstijging en extreme weersomstandigheden met hoogwater vormen een ernstige bedreiging voor Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Hoe staat het met de sterkte van de dijken en de noodhulp in het geval van crisissituaties in deze regio? En hoe zorgen we dat alle kennis en kunde goed wordt overgedragen aan de volgende generaties? Dit zijn vragen die het INTERREG-project Polder2C’s wil beantwoorden. Het Polder2C’s project is alweer ruim een jaar geleden gestart. Hoog tijd om eens op een rijtje te zetten wat er zoal is gebeurd.

De Hedwige-Prosperpolder, op de grens van Nederland en België, wordt de komende jaren in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan veranderd in getijdennatuur. Tijdens deze transformatie wordt een nieuwe ringdijk aangelegd en de Scheldedijk vervolgens afgegraven. Dit proces wordt in 2024 afgerond. Tot die tijd biedt het gebied een uniek testgebied, het Living Lab. Een proeftuin met echte dijken, om proeven uit te voeren en innovatieve technieken te testen.

Overloopproeven
Het Living Lab is al enige tijd in gebruik door het Polder2C’s project. In november 2020 en februari 2021 zijn verschillende veldproeven uitgevoerd, met name om te zien hoe sterk de dijken zijn en welke factoren de sterkte bepalen. Dit is onderzocht met overloopproeven, die nabootsen dat de waterstand in de rivier boven de kruin van de dijk uitstijgt. Het water stroomt over de dijk om de erosieweerstand van vegetatie en afdeklaag te bepalen. Zo wordt onderzocht wat het effect is van de hoeveelheid water, maar ook van factoren zoals graverij, het type bekleding en de aanwezigheid van een boom. Een eerste conclusie is dat zolang de dijkbekleding gesloten is, de dijk behoorlijk veel waterstroom kan weerstaan. Echter, bij gaten in het grasdek of de dijk, is de schade fors.

Schade herstellen
Interessant aan het Polder2C’s project is dat de ontstane schade in het Living Lab gebruikt wordt om schadehersteltechnieken uit te proberen. Twee schades als gevolg van de overloopproeven waren aanzienlijk. Deze zijn half december gerepareerd met twee verschillende methodes met folie en zandzakken.

Beide methodes hebben solide reparaties opgeleverd. Binnenkort wordt duidelijk of ze even sterk zijn gebleken.

Levee Challenge en Winter School
In de laatste week van februari heeft de Levee Challenge plaatsgevonden waarbij twee teams van studenten, KU Leuven en TU Delft, het tegen elkaar opnamen. De uitdaging was om dijkschade zo goed mogelijk te herstellen met een gedegen reparatie die bestand is tegen wateroverloop. Tijdens de Levee Challenge zijn de reparaties aan een overloopproef onderworpen om de sterkte te testen. Beide teams kwamen goed door de test, de winnaar wordt later bekend gemaakt. Het was een leerzame uitdaging voor de studenten om aan deel te nemen.

Na de Levee Challenge, is op 1 maart de Winter School van start gegaan. Gedurende 5 weken krijgen studenten tal van online sessies en veldwerk aangeboden over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van klimaatadaptatie en waterveiligheid.

Polder2C’s ontvangt een bijdrage van 3,9 miljoen euro uit het Europese Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020, mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van subsidiecontract No [2S07-023]. Het totale budget bedraagt 6,5 miljoen euro. Interreg 2 Zeeën is bedoeld om het kustgebied langs Kanaal en Noordzee klimaatadaptiever te maken. Meer informatie vindt u op www.interreg2seas.eu.


Benieuwd naar de laatste stand van zaken?

Ga naar www.polder2cs.eu of kijk naar de video’s, vlog en impressieclips op ons YouTubekanaal.