Skip to main content Skip to main nav

24 januari 2022

Duinerosie meten voor verbeteren hoogwaterveiligheid

STOWA neemt deel aan het 4-jarige TKI-onderzoeksproject 'RealDune', een project over duinerosie. De verkregen inzichten kunnen helpen om ons zo goed mogelijk te beschermen tegen stormen vanaf zee. Het project maakt gebruikt van de Zandmotor als faciliteit voor kustwaterbouwkundig veldonderzoek.

In oktober 2021 werden op de Zandmotor twee duinen aangebracht net boven de hoogwaterlijn, om duinerosie tijdens stormen te onderzoeken. De duinen waren elk 150 meter lang, 5,5 meter hoog en circa 20 meter breed. Paul van Wiechen, promovendus aan de TU Delft, legt uit: “Door het gedrag van deze kleinere duinen te observeren tijdens gematigde stormen, hopen we beter te kunnen voorspellen hoe onze echte duinen zich gedragen tijdens heftige stormcondities.”

De meetopstelling biedt naast RealDune ruimte aan een ander onderzoek, getiteld Reflex. Het Reflex-onderzoek richt zich op het gedrag van golven tijdens stormcondities: hoe komen golven binnen, hoe veranderen ze van vorm, hoe reflecteren ze vervolgens op de duin, en hoe bewegen deze golven terug naar open zee? RealDune onderzoekt hoe de golven de duin aanvallen, en hoe de duin van vorm verandert tijdens stormcondities. Uiteindelijk zijn er drie stormen voorbij gekomen tijdens de meetcampagne. De eerste op 8 november 2021, de tweede op 2 december 2021, en de derde op 5 januari 2022.

Op dit moment zijn onderzoekers bezig de verkregen data te analyseren. Het uiteindelijke doel is om het gedrag van de duinen onder inkomende golven beter te kunnen voorspellen met behulp van computermodellen. ‘Door een zo nauwkeurig model te bouwen, kunnen we de hoogwaterveiligheid blijven garanderen. We kunnen plekken identificeren waar extra versterkingen nodig zijn, maar ook kustlijnen waar we veilig genoeg zijn. Hier zouden we maatregelen kunnen laten vieren, zodat er een natuurlijk dynamisch kustlandschap ontstaat’, aldus Van Wiechen. Foto: een van de twee aangelegde onderzoeksduinen.

RealDune en Reflex zijn samenwerkingsverbanden die worden gesteund door een TKI deltatechnologie-consortium bestaande uit de Rijksdienst voor ondernemend Nederland, Rijkswaterstaat, Witteveen+Bos, Arcadis, STOWA, Deltares, NORTEK en TU Delft.