Skip to main content Skip to main nav

8 november 2022

Een dijk inspecteren: hoe doe je dat?

Dijken beschermen ons land tegen overstromingen, maar krijgen door klimaatverandering steeds meer te verduren. Neem bijvoorbeeld de droogte van afgelopen zomer. Welke invloed heeft dit op onze waterkeringen en hoe gaan we hiermee om? Assetmanager dammen, dijken en duinen Wilbert van Maren (Rijkswaterstaat-WNZ) nam in het blad 'RWS verbindt' de lezers mee in de wereld van de dijkinspecties.

"Samen met diverse andere keringen beschermt deze dijk een flink deel van Zuid-Holland tegen hoogwater", vertelt Wilbert op Landtong Rozenburg bij Hoek van Holland. "Daarom laten we elke dijk minimaal 2 keer per jaar inspecteren door een aannemer. Dat gebeurt net ná en net vóór het stormseizoen. Het is belangrijk dat we eventuele gebreken voor het seizoen daarop herstellen, zodat een dijk weer de weerstand kan bieden die hij moet bieden. Als we een gebrek vinden dat een risico vormt voor de waterveiligheid, dan herstellen we dit zo snel mogelijk. De status van kleinere, niet-urgente gebreken houden we met het monitoringsplan bij. Neemt het risico toe, dan grijpen we in."

Verder lezen? > Download het gehele artikel