Skip to main content Skip to main nav

28 oktober 2022

Een masterclass 'Zandzakkunde'

Op maandag 26 oktober 2022 organiseerde de CTW, het Crisis expertTeam Waterkeringen, een eerste masterclass zandzakkunde. Ruim veertig deelnemers troffen elkaar bij het steunpunt van waterschap Drents Overijsselse Delta in Grafhorst. Hier werden ze geïnstrueerd over alles wat er te leren is over het leggen van zandzakken.

Aan het eind van de masterclass hadden de deelnemers in ieder geval geleerd hoe je zandzakken moet vullen, hoe je deze het beste in een rij kunt doorgeven, hoe je ze moet stapelen in een muurtje of op een pallet. De twee muurtjes die waren gebouwd, werden getest door er water tegenaan te zetten en uiteindelijk zelfs water overheen te laten lopen (zie foto).

De bijeenkomst was ook bedoeld om van elkaar te leren en om met elkaar 1 landelijke werkwijze te ontwikkelen. Het bleek al snel dat er heel veel te leren is en dat er ook nog onderwerpen zijn die nader onderzocht en uitgewerkt moeten worden. De resultaten worden uitgewerkt en landelijk ontsloten via de website van WIKI-noodmaatregelen. STOWA ondersteunt de WIKI-Noodmaatregelencommunity en het beheer en doorontwikkeling van de website.