26 november 2018

Een natje en een droogje

Het afgelopen jaar wisselden (extreme) droogte en nattigheid elkaar af. Dergelijke extremen komen door klimaatverandering steeds vaker voor. Drooghouden, daar was Nederland goed in. Nu moeten we ook zorgen dat ons land voldoende nat blijft. Hoe gaan we daarmee om? En wat betekent dat voor de waterveiligheid? Kom voor het antwoord naar zestiende Kennisdag Inspectie Waterkeringen, op 21 maart 2019 in Burgers’ Zoo. Het thema: een natje en een droogje.

Tijdens ‘Een natje en droogje’ krijgt u antwoorden op vragen als:

  • Hoe kunnen (of moeten) we omgaan met steeds extremere situaties?
  • Wat kunnen we leren van andere sectoren, zoals de landbouw, in geval van droogte?
  • Wat kunnen we verwachte qua weersextremen?
  • Hoe helpen data bij het anticiperen op extremere situaties?

Aanmelden? Klik HIER.