Skip to main content Skip to main nav

04 oktober 2022

Enquête kennisbank over de effecten van 'Zon op water'

In het project 'Zon op water: impact op waterkwaliteit en biodiversiteit (ZWIMP)' onderzoekt STOWA samen met een groot aantal consortiumpartners de directe en indirecte effecten van zonneparken op water. Er wordt gekeken naar de effecten op de waterkwaliteit, het ecologisch functioneren en naar de effecten op vogels en vleermuizen. Deze kennis is nodig om de inrichting en het beheer van zonneparken te optimaliseren en goede afwegingen te maken bij vergunningverlening.

De kennis wordt verkregen door uitgebreide metingen van biodiversiteit en waterkwaliteit bij bestaande zonneparken, aangevuld met modellering en kennis over het functioneren van specifieke systemen. De data en kennis op het gebied van waterkwaliteit en ecologie (o.a. in de vorm van factsheets) die uit het project volgen, worden samen met andere kennis op het gebied van Zon op Water beschikbaar gesteld in een kennisbank. Als kennisdrager zal de kennisbank helpen innovaties rond Zon op Water sneller en verantwoord te implementeren.

Voor de opzet van deze kennisbank willen we meer inzicht krijgen in de behoeften en wensen van de eindgebruikers, de benodigde functionaliteiten en de beschikbare kennis. Hiervoor hebben we een korte enquête samengesteld. Het invullen van de enquête kost maximaal 15 minuten.

> Vul via deze link de enquete in

> Meer weten over het ZWIMP-project? Dat kan via deze link.