Skip to main content Skip to main nav

09 februari 2022

Ervaringen delen met waterinfiltrerende verharding

Waterinfiltrerende verharding biedt mooie kansen om grote hoeveelheden hemelwater te infiltreren en vast te houden in stedelijk gebied. Op veel plekken is het daarom aangelegd. Ook zijn er al de nodige waardevolle ervaringen mee opgedaan. Om die ervaringen te verzamelen en te delen, hebben STOWA en Stichting RIONED de Community of Practice Waterinfiltrerende Verharding (WAIVE) opgericht.

In de COP zitten op dit moment verschillende gemeenten, Waternet, Hogeschool van Amsterdam, Aquafin en RIONED. Elwin Leusink en Vita Vollaers van Sweco ondersteunen de COP. De CoP komt vier à vijf keer per jaar bij elkaar en nodigt bij deze bijeenkomsten specialisten uit, bijvoorbeeld namens een leverancier of aannemer.

De CoP organiseert in december jaarlijks een symposium. Door de toen geldende strengere coronaregels is het symposium van december 2021 verplaatst naar het voorjaar van 2022. Als alternatief delen enkele leden van de COP via onderstaande links in de aanloop ernaar toe hun verhalen over waterinfiltrerende verharding.

  • Europese primeur: water ónder in plaats van óp de straat Rik Debusschere van Aquafin vertelt over hoe hij een klimaatrobuuste, waterbufferende wegfundering ontwikkelde.
  • De Waterbergende Weg (SIA RAAK Publiek 2021-2023). In het kader van het project ‘De Waterbergende Weg doet Ted Veldkamp van de HvA een oproep om gegevens te delen. Heb je binnen je gemeente ervaring met infiltrerende verharding en/of waterbergende wegen? En ben je geïnteresseerd in kennisuitwisseling op dit vlak en/of samenwerking als onderdeel van dit onderzoek? Deel dan je inzichten via de enquête.

Meer weten? Bekijk de website van het CoP