Skip to main content Skip to main nav

25 juni 2021

Fit for the Future?

Dit jaar viert het Water Governance tijdschrift zijn 10 jarig bestaan. In dit nummer wordt stil gestaan bij de vraag of het waterbeheer klaar is voor het volgende decennium. Er wordt gekeken naar wat de afgelopen jaren deden met ons waterbewustzijn en er wordt nadrukkelijk stil egstaan bij de vraag of het waterbeheer klaar is voor de opgaven van de toekomst. Ofwel: Zijn we 'Fit for the future?'.