Skip to main content Skip to main nav

29 augustus 2023

Founding father Polder2C’s Yvo Provoost herdacht

Op 25 augustus jl. is een herdenkingsplaquette onthuld voor Yvo Provoost. Yvo speelde in de periode 2016 – 2019 een cruciale rol in de aanloop naar, en totstandkoming van het Living Lab Hedwige Prosperpolder en het Interreg project Polder2C’s. Een aantal maanden voor aanvang van het project overleed hij. Hij was adviseur waterbouw bij Rijkswaterstaat.

De onthulling vond plaats in gezelschap van zijn moeder Truus, partner Elia, zoon Pol en dochter Hannele en vele vrienden en familieleden. De plaquette werd bevestigd op het Polder2C’s Veldstation (zie foto), in het Verdronken Land van Saeftinghe. De perfecte locatie voor Yvo, een circulaire houten gebouw, tussen water en natuur, bedoeld voor onderzoek. Er komen veel aspecten terug die Yvo belangrijk vond en waarvoor hij passie voor had: waterbouw, duurzaamheid en innovatie.

De projectpartners van Polder2C’s en collega’s willen de herinnering aan founding father Yvo in ere houden. En omdat Yvo werk en privéleven gescheiden hield hebben Hans van der Sande (Waterschap Scheldestromen), Gerard Harmsen (Rijkswaterstaat) en Ludolph Wentholt (STOWA en Polder2C’s) teruggeblikt op de persoon Yvo en het vele inspirerende werk dat hij als innovatie aanjager waterveiligheid heeft verricht. Tekenend was dat alle door hem in 2018 benoemde experimenten ook daadwerkelijk opgepakt en uitgevoerd zijn. Aan het einde van de middag reflecteerde Elia over haar herinneringen aan Yvo en de blijvende waardering aan Yvo van zijn collega’s.